અંતરિક્ષ કાર્યક્રમો અને ભૂ-સૂચનાવિજ્ઞાન માટે ભાસ્કરાચાર્ય સંસ્થા

આ પૃષ્ઠ ગુજરાતીમાં ઉપલબ્ધ નથી, કૃપા કરીને અંગ્રેજીમાં વાંચવા માટે નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો

https://bisag.gujarat.gov.in/bhaskaracharya-institute